Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

RELACJA Z KONFERENCJI

„„Szkolna de … presja– szklany sufit, którego nie możemy przebić”.


11 grudnia 2019 r. w Q Hotelu Plus w Krakowie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Szkolna de … presja– szklany sufit, którego nie możemy przebić”. Organizatorami konferencji byli Specjali-styczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjali-styczna Poradnia Psychologiczno- Pedago-giczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Instytut Nauki Lektikon . Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu na temat przyczyn trudności z jakimi spotyka się nauczyciel i uczeń w szkole oraz jaki wpływ na przebieg procesu edukacji ma presja wywierana na podmioty współpracujące w rzeczywistości szkolnej.

            Na początku wystąpiła p. Ewa Pohorecka, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy sychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. W wykładzie Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak wyczerpanie emocjonalne i brak wsparcia wpływa na kondycję psychiczną nauczycieli p. Pohorecka poruszyła istotne kwestie dotyczące wzajemnej współpracy i wsparcia, których brak przyczynia się do powstawania wypalenia zawodowego, szczególnie w zawodzie nauczyciela. Następnie p. Anna Ryszka
i p. Krystian Sroka z Instytutu Nauki Lektikon zastanawiali się jak tworzyć optymalne warunki do rozwoju - w wystąpieniu Między presją, a współpracą. Jak budować optymalne warunki do rozwoju dziecka. Kwestie presji i przestymulowania w rozwoju poruszył p. Stanisław Bobula z Ery Edukacji w wykładzie Konsekwencje wychowania w nadmiernej presji i stymulacji, dla rozwoju
 i zachowania dzieci. O tym Jak pomóc dziecku i rodzicowi w kryzysie szkolnym - Zreformowany system wsparcia dla dzieci konferencję (Nie)moc - móc. O dopasowanych i skutecznych formach wsparcia dla nauczycieli w sieciach współpracy i samokształcenia p. Renaty Flis.


Poniżej załączamy plik z prezentacjami.


Opublikowano 18 gru 2019