Raz, dwa, trzy…programujesz Ty.
Kształcenie informatyczne i programowanie dla uczniów
na wszystkich etapach edukacyjnych.

Szanowni Państwo,
28 września 2017r. odbyła się konferencja „Raz, dwa, trzy…programujesz Ty. Kształcenie informatyczne i programowanie dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych." która, została zorganizowana przez specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Krakowie: Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Krakowski Ośrodek Terapii we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Konferencja skierowana była do wszystkich nauczycieli informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i innych przedmiotów zainteresowanych nauką programowania w szkołach oraz do dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za realizację nowej podstawy programowej.

Celem konferencji było przedstawienie oczekiwań i zamierzeń w stosunku do dyrektorów, nauczycieli informatyki, a także edukacji wczesnoszkolnej, odnośnie nauczania programowania w ciągu całego procesu edukacji: od pierwszoklasisty do maturzysty.

W programie konferencji znalazły się wykłady, referaty i warsztaty, odnoszące się do przewodniego tematu konferencji i dotyczące: 

  • programów nauczania informatyki dla poszczególnych etapów edukacyjnych, bazujących na nowej podstawie programowej;  
  • metod nauczania i realizacji wybranych elementów nowej podstawy programowej;  
  • kształcenia i doskonalenia nauczycieli informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem programowania;  
  • materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, w tym środowisk programistycznych uwzględniających również programowanie robotów i innych urządzeń;  
  • różnych form wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego przez instytucje, uczelnie, wydawnictwa i firmy.
  • innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji cyfrowej
  • nauki programowania dla najmłodszych

Patronat honorowy objął Oddział Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Poniżej znajdują się prelekcje, wykłady, oraz wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej ,Wydziału Edukacji urzędu Miasta Krakowa oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, a także organizatorów konferencji. 

Zachęcamy do ich obejrzenia.

Otwarcie konferencjidr Stanisław Kowal  Uniwersytet Pedagogiczny : Rola nauczyciela w uczącym się społeczeństwie. Ministerstwo Edukacji Narodowej - wystąpienie przedstawiciela Magdalena Traczuk-Rąpała


Wydziału Edukacji urzędu Miasta Krakowa – wystąpienie przedstawiciela Dariusz Domajewski 


Kuratorium Oświaty w Krakowie wystąpienie przedstawiciela Andrzej Janczy


Posumowanie Konferencji 

Ewa Pochorecka, - Dyrektor SPWPPP


Małgorzata Niewodowska – Dyrektor SPPPDDZNE


Agnieszka Szefer Trela, 


Beata Aka Chodacka 


Opublikowano 02 sty 2018