• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Przypominamy, iż w czasie  epidemii SARS CoV-2  możliwy jest kontakt telefoniczny z Poradnią w godz. 8:00-16:00 pod nr. 660-637-312, (12) 422 23 43 i mailowy pppddd@op.pl.

W Poradni pełnione są dyżury przez  pracowników administracji oraz dyrektora i wicedyrektora w  siedzibie Poradni. 

Dyżury pełnione są w poniedziałki, środy, piątki w godz.  8:00-12:00, w celu kontaktu w sprawach bardzo pilnych, nie mogących być  zrealizowanych droga elektroniczną lub telefoniczną.

W te dni przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i higieny możecie Państwo przyjść do Poradni odebrać orzeczenia, opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne oraz złożyć inne wymagane dokumenty na 

Zespół Orzekający niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy nauczania indywidualnego.Opublikowano 30 kwi 2020