• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

23 czerwca w odbył się zaplanowany i współorganizowany przez nas piknik wielokulturowy "Kraków różnorodnie - zwierzyniecki piknik integracyjny".
Piknik miał się odbyć na terenie wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18, przy ul. Senatorskiej 35, ale w związku ze zmianą pogody na deszczową uruchomiliśmy
plan B, ale - śpiewać można także w deszczu! Zgodnie z programem, podczas sobotniego popołudnia, spotkaliśmy się w wielonarodowym towarzystwie. 

Oprócz gospodarzy (Polaków), na pikniku pojawili się mieszkańcy Krakowa pochodzący z Ukrainy, Białorusi i Luksemburga. W programie znalazły się i występy teatralne (teatru działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18) i muzyczne (zespół z tej samej szkoły oraz wokaliści z Ukrainy
- Julia Sokol i Białorusi - Anton Halauko). Gościliśmy także poetkę i tłumaczkę poezji ukraińskiej, panią Anetę Kamińską.
Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w warsztatach ceramicznych i plastycznych oraz dowiedzieć się, jak powstaje ukraińska wyszywanka.
Każdy miał też okazję nauczyć się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poćwiczyć robienie masażu serca ratującego życie.
Chętni oddali głos na wybrany projekt w Budżecie Obywatelskim. 

Wydarzenie było wspólną inicjatywą Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 i Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.
Współorganizatorami byli: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work, Fundacja Zustricz,
Stowarzyszenie INTERKULTU-RALNI PL oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi.
Organizatorzy zapewniają, że to nie jest ich ostatnie wspólne przedsięwzięcie.

Opublikowano 19 cze 2018