• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook
Pierwsze spotkanie Sieci Wsparcia dla nauczycieli dzieci z doświadczeniem migracji i jpjo odbędzie się 16. września w poniedziałek w Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ (ul. Grodzka 64) w sali 205 (drugie piętro) o godzinie 17.00. W planie diagnoza potrzeb i plan pracy Sieci. Porozmawiamy też o internetowych zasobach materiałów przydatnych w nauczaniu Ukraińców polszczyzny.

Zapraszamy serdecznie!
Dominika Izdebska-Długosz
koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Opublikowano 12 wrz 2019