UWAGA 

Nowa organizacja pracy Poradni do 1 września 2020 r. z uwagi na utrzymujący się stan epidemii Covid-19.


Szanowni Państwo,

Od dnia 1 września 2020 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zmieniła się organizacja pracy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi.

Biorąc pod uwagę warunki lokalowe,  stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) wprowadzono następujące zasady pracy.

Poradnia czynna jest codziennie w godzinach 8:00-18:00.

W tym czasie możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr tel. 12 4224383 oraz 660-637-312  i mailowy pppddd@op.pl.

Od poniedziałku do piątku, we wcześniej podanych godzinach, umożliwione jest przyjmowanie stron oraz kontakt bezpośredni w sprawach bardzo pilnych, które nie mogą być zrealizowane drogą elektroniczną lub telefoniczną. W te dni przy, zachowaniu wszelkich środków ostrożności i higieny, można przyjść do Poradni odebrać orzeczenia, opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne oraz złożyć inne, wymagane dokumenty na Zespół Orzekający, niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy nauczania indywidualnego.

Zespół Orzekający działa na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1743). Dokumenty na Zespół Orzekający można złożyć również drogą elektroniczną.

Aktualnie Poradnia dalej zostaje podzielona na 2 strefy: Obsługi Klienta i Diagnozy.

Strefa Obsługi Klienta znajduje się po prawej stronie holu głównego budynku przy ul. Św. Gertrudy 2 i składa się z poczekalni, sekretariatu i sali przyjmowania stron.

Strefa Diagnozy znajduje się po lewej stronie holu i składa się z korytarza, gabinetów psychologicznych i gabinetów pedagogicznych. Jeden z gabinetów przeznaczonych do diagnozy znajduje się w Strefie Obsługi Klienta.

W poczekalni Strefy Obsługi Klienta może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba, inne osoby mają obowiązek oczekiwania w korytarzu kamienicy przed wejściem do Poradni.

W Strefie Diagnozy, w wyjątkowych przypadkach (zachowań lękowych, niepełnosprawności) na korytarzu pod gabinetem będzie mógł znajdować się jeden rodzic dziecka będącego na badaniach diagnostycznych. W pozostałych przypadkach, podczas diagnozy dziecka, Rodzic będzie poproszony o oczekiwanie na zakończenie badania poza terenem Poradni.

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy w Specjalistycznej Poradni i badań diagnostycznych znajdziecie Państwo tutaj:

oraz na plakatach, dołączonych do informacji.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed przyjściem do Poradni.

Ponadto informujemy, że wywiady z rodzicami, omawianie wyników badań i opinii, będące elementami diagnozy oraz spotkania z nauczycielami odbywać będą się telefonicznie lub on-line za pomocą dostępnych komunikatorów.

Informacje odnoście zajęć odbywających się na terenie Poradni oraz w formie zdalnej znajdziecie Państwo tutaj: 

https://poradnia-psychologiczna.com/news/opieka-postdiagnostyczna-w-poradni-w-roku-szkolnym-20202021


Dla lepszego kontaktu z klientami Poradni nasi pracownicy dysponują indywidualnymi numerami telefonów służbowych.

https://poradnia-psychologiczna.com/news/skontaktuj-sie-z-nami

Z uwagi na planowe rozpoczęcie się zajęć terapeutycznych w Poradni, od października ponownie zmieni się organizacja pracy. Zachęcamy Państwa do śledzenia zmian, które na bieżąco będą udostępniane na stronie internetowej i FB Poradni.Małgorzata Niewodowska

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci                             

z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie


Opublikowano 01 wrz 2020