UWAGA 

Nowa organizacja pracy Poradni do 1 września 2021 r. z uwagi na utrzymujący się stan epidemii Covid-19.


Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 września 2020 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zmieniła się organizacja pracy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, która obowiązuje także w roku szkolnym 2021/2022.


Biorąc pod uwagę warunki lokalowe, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) wprowadzono następujące zasady pracy.


Poradnia czynna jest codziennie w godzinach 8:00-18:00.


W tym czasie możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr tel. 12 4224383 oraz 660-637-312  i mailowy pppddd@op.pl.


Od poniedziałku do piątku umożliwione jest przyjmowanie stron, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i higieny. Można przyjść do Poradni odebrać orzeczenia, opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne oraz złożyć inne, wymagane dokumenty na Zespół Orzekający, niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy nauczania indywidualnego.


Zespół Orzekający działa na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1743). 

Aktualnie Poradnia dalej zostaje podzielona na 2 strefy: Obsługi Klienta i Diagnozy.


Strefa Obsługi Klienta znajduje się po prawej stronie holu głównego budynku przy ul. Św. Gertrudy 2 i składa się z poczekalni, sekretariatu i sali przyjmowania stron.


Strefa Diagnozy znajduje się po lewej stronie holu i składa się z korytarza, gabinetów psychologicznych i gabinetów pedagogicznych. Jeden z gabinetów przeznaczonych do diagnozy znajduje się w Strefie Obsługi Klienta.


W poczekalni Strefy Obsługi Klienta może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba, inne osoby mają obowiązek oczekiwania w korytarzu kamienicy przed wejściem do Poradni.

W Strefie Diagnozy, w wyjątkowych przypadkach (zachowań lękowych, niepełnosprawności) na korytarzu pod gabinetem będzie mógł znajdować się jeden rodzic dziecka będącego na badaniach diagnostycznych. W pozostałych przypadkach, podczas diagnozy dziecka, Rodzic będzie poproszony o oczekiwanie na zakończenie badania poza terenem Poradni.


Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy w Specjalistycznej Poradni i badań diagnostycznych znajdziecie Państwo tutaj:

oraz na plakatach, dołączonych do informacji.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed przyjściem do Poradni.

Ponadto informujemy, że wywiady z rodzicami, omawianie wyników badań i opinii, będące elementami diagnozy oraz spotkania z nauczycielami odbywać będą się telefonicznie lub on-line za pomocą dostępnych komunikatorów.


Dla lepszego kontaktu z klientami Poradni nasi pracownicy dysponują indywidualnymi numerami telefonów służbowych.

https://poradnia-psychologiczna.com/news/skontaktuj-sie-z-nami

Z uwagi na planowe rozpoczęcie się zajęć terapeutycznych w Poradni, od października ponownie zmieni się organizacja pracy. Zachęcamy Państwa do śledzenia zmian, które na bieżąco będą udostępniane na stronie internetowej i FB Poradni.Małgorzata Niewodowska

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci                             

z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie


Opublikowano 02 wrz 2021