• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Informujemy, że ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz warunki lokalowe Poradni (zalanie sal terapeutycznych) do końca grudnia 2020r. zawieszone będą zajęcia grupowe na terenie Poradni oraz terapia EEG – biofeedback. Od stycznia 2021r. planowane jest wznowienie w/w zajęć. Aktualnie zajęcia grupowe będą prowadzone w formie on – line (na wniosek rodziców) lub bezpośrednio na terenie Poradni w małych grupach (do 3 osób).

Prosimy także o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego udziału u w zajęciach terapeutycznych, prowadzonych na terenie Poradni:

Zasady dotyczące uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych na terenie poradni.pdf


Ofertę zajęć terapeutycznych na rok szkolny 2020/2021 znajdziecie Państwo tutaj:

https://poradnia-psychologiczna.com/oferta/rok-szkolny-2020-2021


Zgody na zajęcia terapeutyczne oraz zgody na zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w formie zdalnej znajdziecie Państwo tutaj:

https://poradnia-psychologiczna.com/dokumenty/dla-rodzicow


Informujemy, że w związku z sygnalizowaną potrzebą, od 1 października 2020r. wznawiamy telefoniczny dyżur wsparcia dla rodziców i nauczycieli. Pracownicy Poradni będą pełnić dyżury wg harmonogramu, który znajdziecie Państwo tutaj:

https://poradnia-psychologiczna.com/kontakt/kontakt-harmonogram-duzurow-terapeutycznych

Opublikowano w Aktualności 01 paź 2020