• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo,

W dniu 11 maja 2020 r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi wznawia działalność diagnostyczną w swojej siedzibie. Biorąc pod uwagę warunki lokalowe oraz stosując się do  zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)  wprowadza się nową organizację pracy Poradni na czas od dnia 11 maja 2020 r. do odwołania z uwagi na utrzymujący się  stan epidemii.


Poradnia czynna jest codziennie w godzinach 8:00-16:00.

Poradnia zostaje podzielona na 2 strefy: Obsługi Klienta i Diagnozy.

Strefa Obsługi Klienta znajduje się po prawej stronie holu głównego budynku przy ul. Św. Gertrudy 2 i składa się z poczekalni, sekretariatu i sali przyjmowania stron.

Strefa Diagnozy znajduje się po lewej stronie holu i składa się z korytarz, dwóch gabinetów psychologicznych i dwóch gabinetów pedagogicznych.

W  poczekalni Strefy Obsługi Klienta może  przebywać jednocześnie tylko jedna osoba, inne osoby mają obowiązek oczekiwania w korytarzu kamienicy przed wejściem do Poradni.

W Strefie Diagnozy w każdym  gabinecie w ciągu jednego dnia może przebywać jedno dziecko i jeden pracownik Poradni, a w wyjątkowych przypadkach, na korytarzy pod gabinetem będzie mógł znajdować się jeden rodzic dziecka będącego na badaniach diagnostycznych.

Praca diagnostyczna odbywać się będzie rotacyjnie w dwóch gabinetach na pierwszej zmianie i dwóch gabinetach na drugiej zmianie usytuowanych po przeciwległych stronach poczekalni i gwarantujących utrzymywanie 2 metrowej odległości.

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy w Specjalistycznej Poradni i badań diagnostycznych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed przyjściem do Poradni.


Ponadto informujemy,że

Pozostałe zadania statutowe Poradni  prowadzone są  przez pracowników w formie pracy zdalnej. Są to wywiady z rodzicami i omawianie  wyników badań     i opinii będące elementami diagnozy, zajęcia indywidualne i grupowe  z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów, porady bez badań. Pracownicy kontaktują się z rodzicami pacjentów w celu udzielania wsparcia, instruktażu, porad i konsultacji: na platformie ZOOM, drogą mailową, na skypie, telefonicznie i we wszystkich dostępnych, poza bezpośrednim kontaktem, formach. Inicjują  spotkania  z nauczycielami dzieci wymagających specjalnych metod nauczania, oceniania i wsparcia. Współpracują z pedagogami szkolnymi. Prowadza wsparcie/superwizje dla nauczycieli. Odbywają się zespoły diagnostyczno-konsultacyjne, zespoły do spraw SPE oraz doskonalenie nauczycieli. 

Zajęcia prowadzone zdalnie to zajęcia indywidualne oraz grupowe:

korekcyjno-kompensacyjne,

logopedyczne,

terapie psychologiczne,

zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,

zajęcia jak uczyć się szybko i skutecznie.

W ostatnim czasie powstała grupa terapeutyczna dla dzieci z doświadczeniem migracji. Celem spotkań jest wsparcie dzieci w procesie adaptacji do nowego miejsca, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, takich jak radzenie sobie że stresem, autoprezentacja, asertywność i nawiązywanie interakcji z rówieśnikami.

W ramach wsparcia językowego organizowanego przez Poradnię, zorganizowane zostały również zajęcia językowe dla uczniów z Białorusi, Wenezueli, Ukrainy, Turcji, Wietnamu. Zajęcia prowadzone są w formie online. Korzystali z nich uczniowie, którzy z różnych powodów nie realizują organizowanych przez szkołę zajęć z języka polskiego jako obcego. W ramach pracy zdalnej realizowane są również indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów z doświadczeniem migracji, nauczycielami i dyrektorami szkół.

Dla  lepszego kontaktu z klientami Poradni nasi pracownicy dysponują indywidualnymi numerami telefonów służbowych.

Wszelkie podejmowane działania, oferty, ciekawe zajęcia, sposoby na wypełnienie czasu w dobie kwarantanny znajdują się na stronie internetowej naszej Poradni oraz na naszym profilu społecznościowym na Facebooku. W każdym  tygodniu powstają nowe zagadnienia tematyczne w formie zabaw, ćwiczeń, filmów oraz ciekawostek.

Na stronie internetowej Poradni w zakładce Aktualności znajduje się wiele ciekawych artykułów, metod i sposobów na naukę w dobie nauczania zdalnego
( https://poradnia-psychologiczna.com). 

Tutaj znajdziecie Państwo również nasz Biuletyn Informacyjny dla Dzieci, Rodziców i Nauczycieli, który zawiera informację o działalności i pracy Poradni w okresie zagrożenia COVID-19.

( https://poradnia-psychologiczna.com/news/biuletyn-informacyjny-wydanie-specjalne).

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor Specjalistycznej Poradni

Opublikowano 11 maj 2020