• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 • 12 422 43 83,
  660 637 312
 • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Rozwoju Społecznego w Krakowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach 

Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków

serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji szkoleniowej

„ Zagrożenia bezpieczeństwa w polskiej szkole” 

oraz udziału w specjalistycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa pracy w szkole z elementami antyterrorystycznymi , które odbędą się 30 maja 2019r. w godz. 9:00-15:00 w Zakładzie Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4.


Zaproszenie

Program


Szkolenie poprowadzi Instruktor Paweł Moszner – były oficer GROM

Celem szkolenia jest przygotowanie dyrektorów szkół na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w szkole z użyciem niebezpiecznych narzędzi lub broni oraz na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym, a także zapoznanie z zalecanymi technikami działania w wymienionych sytuacjach oraz procedurami bezpieczeństwa.

Efekty szkolenia :

Podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa na wyższy poziom oraz przekazanie narzędzi w postaci wiedzy i umiejętności pozwalających możliwie najlepiej działać i kierować ludźmi w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenie pozwoli Państwu nabyć umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych w szkole oraz kierowania uczniami w razie zagrożenia.

Poznacie Państwo zalecane techniki ratowania ludzi i minimalizacji strat.

Wskazane zostaną odpowiednie sposoby alarmowania oraz współpracy ze służbami ratunkowymi i policją.

Przedstawione zostaną propozycje procedur bezpieczeństwa przygotowane do wdrożenia w szkołach.

Zaprezentowane zostaną ćwiczenia praktyczne możliwe do realizacji w szkołach.

Czas trwania szkolenia 4 godz.

Szczegółowe zagadnienia:

 1. Zasady zachowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia.

 2. Sygnały alarmowe w szkole i konieczność ich zróżnicowania.

 3. Broń palna lub modele broni w szkole.

 4. Niewypały i niewybuchy w szkole.

 5. Uczeń lub napastnik z nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem.

 6. Postępowanie w razie grożenia bronią palną.

 7. Uzbrojony zamachowiec w szkole, strzelanie wewnątrz szkoły, ratowanie uczniów i nauczycieli.

 8. Ewakuacja – ucieczka z obszaru zagrożenia i alarmowanie policji.

 9. Śmiertelne pułapki w miejscach zbiórki po ewakuacji oraz nieprzydatność miejsc zbiórek znanych z ewakuacji pożarowych.

 10. Strzelanie do uczniów przed szkołą ( np. na przerwie ), techniki ratunkowe.

 11. Strzelanie w stronę budynków szkoły ( np. w okna ), postępowanie
  wewnątrz budynku.

 12. Wzywanie pomocy i zachowanie w razie akcji policji.

 13. Informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego.

 14. Techniki ewakuacji uczniów i nauczycieli w razie zagrożenia eksplozją.

 15. Postępowanie osób przytomnych po niespodziewanej eksplozji.

 16. Prewencja oraz sprawdzenie dróg ewakuacji i sprzętu przeciwpożarowego.

 17. Procedury bezpieczeństwa w szkołach oraz możliwe formy szkolenia nauczycieli i pracowników szkół.

Szkolenie zostanie ukończone certyfikatem.

Rejestracja uczestników do dnia 28 maja 2019r. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.poradnia-psychologiczna.com/

Opublikowano 16 maj 2019