Dnia 14 listopada w Urzędzie Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 odbyła się konferencja "Szkoła wielokulturowa - wyzwania, potrzeby, możliwości", 

W pierwszej części konferencji wyjaśniliśmy między innymi różnicę między pojęciami język polski jako obcy, odziedziczony i drugi oraz

omówiliśmy podejście integracyjno-inkluzyjne w  nauczaniu języka polskiego jako drugiego. Uczestnicy konferencji mieli

także okazję wysłuchać referatu na temat edukacji międzykulturowej, w którym również zaprezentowane zostały scenariusze lekcji oraz

można było się zapoznać się z wynikami badań na temat postaw nauczycieli wobec odmienności kulturowej.

W drugiej części konferencji, po przerwie, omówione zostały takie zagadnienia, jak wspomaganie nauczycieli i szkół jako zadanie

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, rola i zadania asystenta kulturowego oraz działalność

Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców.  


Poniżej przedstawiamy prezentacje prelegentów.

Modele realizacji zajęć lekcyjnych z zakresu edukacji międzykulturowej - dobre praktyki, dr Jakub Kościółek, Uniwersytet Jagielloński, dr Adam Bulandra, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL (prezentacja) 

modele-realizacji-zajec-lekcyjnych-z-zakresu-edukacji-miedzykulturowej-dobre-praktyki.pdf

Postawy nauczycieli wobec odmienności kulturowej. Prezentacja wyników badań pilotażowych przeprowadzonych w KrakowieUrszula Majcher-Legawiec, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Specjalistyczna  (prezentacja)

konferencja 14 listopada - kompetencje nauczycieli.pdf

W Sieci współpracy - o wspomaganiu rozwoju nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, dr Dominika Bucko, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (prezentacja)

Wspomaganie.14.11.2018.pdf

Działania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi wspierające szkołę wielokulturową,  

Anna Duda, Magdalena Biłan-Brozenbach, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (prezentacja)

dzialania-spppddzne-kopia.pdf

Działalność Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, Aleksandra Zapolska, Fundacja Zustricz, Rafał Grabowski, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work (prezentacja) 

prezentacja punkt-informacyjny-dla-obcokrajowcow.pdf

Podejście integracyjno-inkluzyjne w dydaktyce języka polskiego jako drugiego,  Prof. PŚ i UW dr hab. Przemysław Gębal, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Warszawski

Model integracyjny dydaktyki JPJ2.KRAKOWXI.2018pptx.pdf


Program konferencji

program1.png

program2.png
Opublikowano 06 lis 2018