Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Specjaliści  z krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  i placówek oświatowych.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi , Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii orazSpecjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej     serdecznie dziękują Państwu za tak liczny udział w konferencji szkoleniowej „Quo vadis szkoło? Procesowe wspomaganie rozwoju szkół przez Poradnie Specjalistycznew Krakowie, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2016r. 

W konferencji wzięło udział ok. 180 uczestników. 

Partnerem konferencji był Wydział Edukacji UMK oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Dziękujemy ekspertom za możliwość wysłuchania  inspirujących wykładów na temat roli dyrektora  i   nauczycieli w procesie zmiany a także  nowych perspektyw w obszarze wspomagania rozwoju szkół. 

Bardzo dziękujemy koordynatorom sieci współpracy i samokształcenia, dyrektorom i przedstawicielom szkół za zaprezentowanie dobrych praktyk  oraz podzielenie się refleksjami a także   rekomendacjami dotyczącymi   współpracy  w ramach wspomagania ich placówek. 

Przykłady dobrych praktyk realizowanych w ramach procesowego wspomagania oraz działań prowadzonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  w  2016  znajdziecie Państwo poniżej.


Relacja z przebiegu konferencji oraz filmy dostępne są poniżej.


Otwarcie konferencji


dr Stanisław Kowal, Uniwersytet Pedagogiczny, kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli "Nauczyciel wobec zmiany".


Marianna Hajdukiewicz, Ośrodek Rozwoju Edukacji,kierownik projektu przy ORE:
Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania w zakresiekształcenia kompetencji kluczowych uczniów.
"Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, działania prowadzone w ramach programu POWER".


dr Roman Dorczak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Zarządzania w Edukacji; Koordynator sieci dla Dyrektorów
"Dyrektor jak lider zmiany, wspomagania i współpracy".

                       

PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK realizowanych w szkołach biorących udział w wspomaganiu oraz w sieciach współpracy i samokształcenia


mgr Ewa Dybowicz, koordynator ds. merytorycznych przy SPPPDDZNE


mgr Renata Flis, koordynator ds. merytorycznych przy SPWPPP


mgr Izabela Kaznowska, koordynator ds. merytorycznych  przy SPPPKOT


Relacja z konferencjiDyrektor SPPPDDZNE
Małgorzata Niewodowska

Koordynator merytoryczny ds. wspomagania przy SPPPDDZNE
Ewa Dybowicz

Koordynatorzy sieci współpracy i wspomagania przy SPPPDDZNE
Joanna Michoń, Wiesława Kubieniec, Roman Dorczak,
Dominika Bucko, Magdalena Jusiak, Urszula Grygier, Izabela Jackowska

Opublikowano 16 gru 2017