• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

15 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się niezwykła konferencja współorganizowana przez naszą Poradnię,a także Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Krakowski Ośrodek Terapii.O tym dlaczego spotkanie w Sali Obrad przejdzie do historii czytelnicy biuletynu dowiedzą się w następnych wersach.
W piątkowej konferencji, mimo pracowitego czasu w większości krakowskich szkół, uczestniczyły aż 122 osoby, co wynika z oficjalnych danych. Spora frekwencja nie powinna dziwić, ponieważ tym razem poruszono niezwykle istotne kwestie z obszaru komunikacji między rodzicem a nauczycielem. Na konferencję zatytułowaną "Nauczyciel - rodzicem, rodzic - nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka" zaproszono pięciu prelegentów. Dr Aleksander Pawlicki, reprezentujący Szkołę Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,przedstawił m.in. podstawy dobrej współpracy na linii nauczyciel - rodzic, omówił kluczowe pytania rodzica, które powinny paść na każdym zebraniu w stronę nauczyciela, a także zaprezentował przyczyny i konsekwencje zaburzonych relacji między nauczycielem a rodzicem. Państwo Beata i Bolesław Kotlińscy z Akademii Rodziców spojrzeli na problem komunikacji w szkole z jeszcze szerszej perspektywy, dodając do sieci relacji dyrektora szkoły. Specjaliści umieszczając nauczyciela, rodzica oraz dyrektora w swoistym trójkącie,
próbowali zobrazować niełatwe zależności, które każde z nich musi przezwyciężyć w walce o dobro ucznia. Pani Marta Tatulińska, reprezentującą Forum  Rady Rodziców , podkreślała istotną rolę współpracy między nauczycielem, a rodzicem z perspektywy przewodniczących, a także członków Rad Rodziców organizowanych w każdych szkołach Perspektywę codziennych do-świadczeń poprzez liczne rozmowy nauczycieli z rodzicami w szkole dopełniła pani Marta Pszczoła – Dyrektor ZSP nr 11 w Krakowie. Wszyscy referenci wypowiadali się z nieco odmiennych perspektyw z racji pełnionych na co dzień ról i funkcji, przez co uczestnicy zgromadzeni w Sali Obrad mogli spojrzeć na temat relacji i komunikacji między rodzicem i nauczycielem w sposób całościowy.
W pierwszych zdaniach zaznaczono, iż konferencja stanowiła niezwykłe spotkanie nie tylko dla prelegentów, ale i osób zaproszonych, bowiem oficjalnie tego dnia nastąpiło uroczyste podziękowanie Pani Barbarze Woszczynie za wieloletnie sprawowanie funkcji dyrektora Krakowskiego Ośrodka Terapii.

Konferencja była nagrywana, stąd wystąpienia, jak i prezentacje zamieszczamy poniżej

Dr Aleksander Pawlicki - Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

A co tam pani powie o tym moim Staszku? O tym, o co warto się pytać, kiedy rozmawiają nauczyciel i rodzic i jak się tego uczymy.

Prezentacja Pawlicki.pdf

Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński-  Akademia Rodziców,  

Rodzic, Nauczyciel, Dyrektor – o trójkącie dramatycznym w szkole.
prezentacja Kotlińscy.pdf

Marta Tatulińska

 Nauczyciel i rodzic – współpraca nie jest tylko dodatkiem
prezentacja Marta Tatulińska.pdf

Marta Pszczoła – Dyrektor ZS-P nr 11 w Krakowie 

Rozwój dziecka. Komunikacja uczeń-rodzic-nauczyciel – szkoła w praktycznym działaniu

prezentacja M. Pszczoła.pdf

zaproszenie .pdf

zaproszenie-program.pdf


Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna

Doradca metodyczny Renata Flis

Opublikowano 04 cze 2018