• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do  udziału w 3 odsłonie konferencji online „Mózg w czasie pandemii cz III –  wsparcie dyrektorów w obecnej sytuacji edukacyjnej”, której  organizatorami są Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie  oraz Poradnia  Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.  Współorganizatorem i realizatorem konferencji jest Niepubliczna Placówka  Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. Konferencja jest  finansowana przez Urząd Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania  szkół i przedszkoli, realizowanego przez poradnie  psychologiczno-pedagogiczne. Adresatami konferencji są dyrektorzy,  wicedyrektorzy, liderzy zespołów wychowawczych, przedmiotowych oraz  pedagodzy. Celem konferencji jest wsparcie liderów edukacyjnych w  obecnej sytuacji edukacyjnej. Prelegenci zajmą się więc zarówno  organizacją pracy dyrektora szkoły, jak i sposobami zadbania o dobrostan  i radzeniem sobie z dużym obciążeniem emocjonalnym. Całość dopełni  panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych dyrektorów.


Link do rejestracji: https://www.lektikon.edu.pl/event/konferencja-mozg-w-czasie-pandemii-cz-iii/ 

Otwarcie zapisów o godzinie 9.00


Mózg w czasie pandemii-1.pdf
Serdecznie zapraszamy,

Małgorzata Niewodowska

Opublikowano 01 paź 2020