Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szanowni Państwo, 

serdecznie zachęcamy do obejrzenia konferencji "A child is a child. International Conference: National dialogue on promoting accessible and inclusive education"

Konferencja miała na celu promowanie narodowego dialogu na rzecz poprawy edukacji i dobrostanu dzieci. Uczestnicy omówili krajową praktykę i rozwój dostępnej i integracyjnej edukacji, doświadczenia międzynarodowe, specyficzne potrzeby grup szczególnie wrażliwych.

W konferencji, jako jeden z prelegentów, brała również udział Dyrektor naszej Poradnia - Małgorzata Niewodowska.


LINK DO KONFERENCJI

Opublikowano 04 kwi 2023