Szanowni Państwo,
informujemy iż władze Krakowa, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnym, powołały w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi stanowisko doradcy metodycznego ds. wielokulturowości. Objęła je Urszula Majcher-Legawiec. Nowa doradczyni jest nauczycielem mianowanym, ma doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, jak również w prowadzeniu zajęć integrujących uczniów cudzoziemskich i pomagających im przejść przez trudny etap adaptacji społeczno-kulturowej. Od 2017 r. wchodzi w skład powołanego przez prezydenta Krakowa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Współpracy na rzecz Realizacji Programu „Otwarty Kraków”. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, z Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu wielokulturowości, indywidualizacji procesu dydaktycznego, metod pracy na lekcji w klasie wielojęzycznej. Posługuje się kilkoma językami obcymi, w tym rosyjskim. Od 1 lutego tego roku z jej wiedzy i doświadczenia korzystać mogą krakowscy nauczyciele pracujący w klasach mieszanych narodowościowo. Swoje zadania jako doradca metodyczny Urszula Majcher-Legawiec realizuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

Działania dotyczące edukacji dzieci cudzoziemskich wpisano także do Programu „Otwarty Kraków”. Jest tam mowa m.in. o wspieraniu organizacji zajęć szkolnych i projektów edukacyjnych, które poświęcone są wielokulturowemu dziedzictwu miasta, o konkursie skierowanym do dzieci przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z zakresu wiedzy o historii Krakowa, przeprowadzenie konkursu wśród uczniów krakowskich szkół z zakresu wiedzy o innych narodowościach zamieszkujących Kraków, obejmowaniu patronatem oraz udzielaniu innych form wsparcia dla projektów, inicjatyw artystycznych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych poświęconych wielokulturowemu dziedzictwu miasta.

W ostatnich kilku latach liczba dzieci cudzoziemskich w krakowskich szkołach znacząco wzrosła: w 2013 r. takich uczniów było 215, w tym roku szkolnym jest ich już ponad 2,3 tysiąca. Praca z uczniem obcokrajowcem to duże wyzwanie dydaktyczne i wychowawcze. Miasto na różne sposoby wspiera nauczycieli pracujących z klasami, do których chodzą dzieci narodowości innych niż polska – finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowywanie przewodników metodycznych, a ostatnio powołanie doradcy metodycznego ds. wielokulturowości to niektóre z tych działań.

Szkoły zainteresowane objęciem pomocy ze strony doradcy metodycznego ds. wielokulturowości proszone są o zgłoszenie się do poradni celem ustalenia wsparcia metodycznego ww. zakresie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://krakow.pl/aktualnosci/217634,34,komunikat,miasto_wspiera_nauczycieli_w_wielokulturowych_klasach.html

Opublikowano 03 kwi 2018