Szanowni Państwo, jest już jesienne wydanie naszego poradnianego kwartalnika.

Informacje zawarte w Biuletynie naszej Poradni adresowane są przede wszystkim do pedagogów, nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów placówek oświatowych miasta Krakowa.

W niniejszym wydaniu pragniemy przypomnieć o ogólnych zasadach działania Poradni, kryteriach przyjmowania dzieci i rodziców oraz organizacji pracy Poradni ze względu na utrzymujący się stan epidemii. Ponadto chcemy poinformować o aktualnie pracującej w Poradni kadrze oraz możliwości skontaktowania się z poszczególnymi pracownikami. Zachęcamy także do zapoznania się z tegoroczną ofertą zajęć postdiagnostycznych dla dzieci, zasad wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli.

Nowe wydanie naszego biuletynu i wszystkie pozostałe numery znajdziecie Państwo tutaj:

https://poradnia-psychologiczna.com/biuletyny


Życzymy miłej lektury

Opublikowano 05 paź 2021