Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

BEZPŁATNE Szkolenie wspierające nauczycieli w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji już w przyszłym tygodniu. Trwa rekrutacja!

Za sprawą współpracy nawiązanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) organizowane będą szkolenia dla krakowskich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwsze z nich odbędzie się już 16 lutego 2023 roku godz. 9.00-17.00 i będzie dotyczyć wsparcia dzieci z doświadczeniem migracji.


Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów IOM – agendy ONZ ds. migracji. Przygotowując program spotkań wzięty pod uwagę wieloletnie doświadczenie pracy z przedstawicielami środowiska edukacyjnego

Pierwszy moduł spotkania będzie prowadzony przez psychologów, natomiast drugi przez nauczycieli/edukatorów pochodzenia ukraińskiego. 

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w pracy w środowisku klasy wielokulturowym. Oprócz aspektów psychologicznych związanych z doświadczeniem migracji. W ramach warsztatów omówione zostaną także różnice w ukraińskim i polskim systemie edukacji. Przedstawioną zostaną też metody pracy z uczniem i rodzicem z Ukrainy, jak również propozycje ćwiczeń integracyjnych – informuje IOM.


Trwa rekrutacja zainteresowanych nauczycieli, a liczba miejsc jest ograniczona.

IOM oferuje uczestnikom prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów, bezpłatne szkolenie z zapewnieniem przerwy lunchowej . 

Rekrutację prowadzi Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny tutaj.

Spotkanie odbędzie się w Wydziale Edukacji UMK (ul. Stachowicza 18, V piętro, pok. 511).

Dodatkowe informacje o IOM:

IOM jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. migracji. IOM powstało w 1951 roku. W skład organizacji wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym od 1992 roku Polska. Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM promuje współpracę międzynarodową w zakresie migracji, pomaga w budowaniu kompetencji w zarządzaniu migracjami i znalezieniu rozwiązań dla wyzwań migracyjnych oraz udziela bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom. Propaguje i wspiera rozwój społeczny i gospodarczy poprzez migracje, dba o poszanowanie praw i potrzeb migrantów i migrantek. IOM prowadzi działania mające na celu upowszechnianie prawa międzynarodowego w zakresie migracji i poszanowania praw człowieka wobec migrantów i migrantek , prowadzenie dialogu międzynarodowego i debaty politycznej, kreowanie polityki migracyjnej oraz działania dotyczące równości płci, migracji i zdrowia.

Opublikowano 09 lut 2023