• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)  zawiesiliśmy za zgoda organu prowadzącego zajęcia  przeznaczone na diagnozę bezpośrednią z dziećmi na terenie budynku Poradni w okresie od 5 maja do 8 maja 2020 r.  z uwagi na wystąpienie zdarzenia mogącego zagrozić zdrowiu dzieci, rodziców i pracowników. 

           Po rozeznaniu obecnej sytuacji w Poradni, nasze warunki lokalowe utrudniają zachowanie wymaganych środków ostrożności, nie wszystkie gabinety można  przeorganizować tak, aby spełniały wymogi sanitarne. Korytarze będące poczekalnią są wąskie  i małe, co uniemożliwia zachowanie odległości 2 m pomiędzy osobami. Korytarz przed sekretariatem, jest bardzo ciasny i jest miejscem przechodnim, z którego wchodzi się do toalety, sekretariatu i dwóch pokojów. Zapewnienie wszelkich środków ostrożności przy dużej ilości dzieci i rodziców jest na ten moment niemożliwe

Sekretariat Poradni działa codziennie  w godzinach  od 8:00 do 16:00. W tym czasie możliwy jest kontakt telefoniczny  pod nr tel. 12 4224383 oraz 660-637-312 i mailowy pppddd@op.pl

W poniedziałki, środy i piątki, w godz. 8:00 do 16:00 umożliwiony jest kontakt bezpośredni w sprawach bardzo pilnych, które nie  mogą być zrealizowane drogą elektroniczną lub telefoniczną.            

W te dni przy, zachowaniu wszelkich środków ostrożności i higieny, można przyjść do Poradni odebrać orzeczenia, opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne oraz złożyć inne wymagane dokumenty na Zespół Orzekający, niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy nauczania indywidualnego.

Cztery razy w tygodniu możliwy jest bezpośredni kontakt rodziców z dyrektorem poradni i wicedyrektorem  poradni w trybie pracy rotacyjnej.

Nauczyciele pracują zdalnie i realizują zaplanowane zajęcia i działania w tym czasie zgodnie z harmonogramem pracy na ten okres. Szczegółowy harmonogram pracy nauczycieli, adresy mailowe i telefony kontaktowe znajdują się na stronie poradni www.poradnia-psychologiczna.com.

Pracownicy Poradni realizują wszystkie zadania statutowe poradni, oprócz badań testowych. W dalszym ciągu prowadzimy w ramach pracy zdalnej wywiady z rodzicami,  zajęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów. Kontynuujemy kontakt z rodzicami naszych pacjentów w celu udzielania wsparcia, instruktażu, porad i konsultacji: na platformie ZOOM, drogą mailową, na skypie, telefonicznie i we wszystkich dostępnych, poza bezpośrednim kontaktem, formach. 

Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe:

  • korekcyjno-kompensacyjne
  • logopedyczne
  • terapie psychologiczne
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
  • zajęcia jak uczyć się szybko i skutecznie
  • w czasie nauczania zdalnego powstała grupa terapeutyczna dla dzieci

W ramach wsparcia językowego organizowanego przez Poradnię, zorganizowane zostały zajęcia językowe dla uczniów z doświadczeniem migracji.

Przygotowujemy warunki sanitarne do jak najszybszego podjęcia badań diagnostycznych bezpośrednio z dziećmi. Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o cierpliwość.

Prosimy o bieżące śledzenie zmian na stronie internetowej. Poradni.

Opublikowano 05 maj 2020