19 maj 2022

Kurs językowy dla nauczycieli i nauczycielek z Ukrainy

Wydział Edukacji UMK we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dl a Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi organizuje kurs doskonalący komunikację w języku polskim z elementami wiedzy o Polsce i polskiej kulturze dla nauczycieli i nauczycielek z Ukrainy, gotowych w najbliższym czasie podjąć pracę w szkołach w Krakowie. Realizatorem kursu jest Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Projekt ma na celu wsparcie kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych uczestników ważny w pracy w polskojęzycznym środowisku edukacyjnym.

W projekcie zapl...

Przeczytaj więcej
13 maj 2022

Współpraca z Biblioteką Wojewódzką

W ramach współpracy naszej Poradni z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie przybliżamy Państwu działania tej placówki. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty.

KSIĄŻKI

W Wypożyczalni i Pracowni Obcojęzycznej mamy prawie 600 egzemplarzy książek w języku ukraińskim, w tym 250 dla dzieci. Zbiory powiększają się nieustająco. Część jest już wypożyczona, część czeka na czytelników.

CENTRUM KONTAKTU Z BLISKIMI

Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z Internetu lub odbycia wideorozmowy z bliskimi z Ukrainy (komputery i klawiatury z językiem ukraińskim). Zostały udostępnione również miejs...

Przeczytaj więcej
11 maj 2022

WEBINAR 8: DZIECKO I RODZINA WOBEC WOJNY

Szanowni Państwo,

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, z inicjatywy Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania szkół i placówek oraz  przy współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów i specjalistów pracujących z dziećmi i rodzicami na 8 spotkanie w ramach cyklu webinarów “Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe".

12 maja od godziny 16.00 do 18.00 szczególnie zapraszamy nauc...

Przeczytaj więcej