18 gru 2019

RELACJA Z KONFERENCJI „„Szkolna de … presja– szklany sufit, którego nie możemy przebić”.

11 grudnia 2019 r. w Q Hotelu Plus w Krakowie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Szkolna de … presja– szklany sufit, którego nie możemy przebić”. Organizatorami konferencji byli Specjali-styczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjali-styczna Poradnia Psychologiczno- Pedago-giczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Instytut Nauki Lektikon

Przeczytaj więcej
03 gru 2019

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI „Podstawowe założenia coachingu w pracy nauczyciela

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Podstawowe założenia coachingu w pracy nauczyciela”, które odbędzie się 18.12.2019r. o godz. 17:30.

Przeczytaj więcej
03 gru 2019

Zaproszenie do udziału w spotkaniu 6.12.2019

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia Interwencja w kryzysie- Bezpieczna Szkoła na szkolenie z ekspertem n/t " Aspekty prawne wobec sprawcy i ofiary przemocy rówieśniczej",

Przeczytaj więcej