Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
23 wrz 2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradnia-psychologiczna.com

Przeczytaj więcej
18 wrz 2020

Szkolenie dla psychologów-„ Psychologiczne aspekty diagnozy i terapii dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji”.

Drodzy Państwo, W ramach sieci współpracy i samokształcenia „ Zaburzenia komunikacji językowej – afazja , mutyzm” w SPPPDZNE przy ul. Św. Gertrudy 2 w Krakowie, jesienią tego roku planowane jest szkolenie na temat:„ Psychologiczne aspekty diagnozy i terapii dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji”.

Przeczytaj więcej
14 wrz 2020

Skontaktuj się z nami

Szanowni Państwo, dla lepszego kontaktu z klientami Poradni nasi pracownicy dysponują indywidualnymi numerami telefonów służbowych oraz adresami e-mailowymi.

Przeczytaj więcej