11 maj 2020

Procedury bezpiecznej pracy i diagnozy

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczniej pracy oraz diagnozy w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

Przeczytaj więcej
11 maj 2020

Nowa organizacja pracy poradni od 11 maja 2020r do odwołania z uwagi na utrzymujący się stan epidemii Covid-19

Szanowni Państwo, W dniu 11 maja 2020 r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi wznawia działalność diagnostyczną w swojej siedzibie.

Przeczytaj więcej
05 maj 2020

Bezieczna Poradnia - organizacja w dniach 5.05-8.05.2020r.

Szanowni Państwo, Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zawiesiliśmy za zgoda organu prowadzącego zajęcia przeznaczone na diagnozę bezpośrednią z dziećmi na terenie budynku Poradni w okresie od 5 maja do 8 maja 2020 r. z uwagi na wystąpienie zdarzenia mogącego zagrozić zdrowiu dzieci, rodziców i pracowników.

Przeczytaj więcej