• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Wykaz sieci współpracy i samokształcenia organizowanych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

Nazwa poradni Nazwa sieci Imię i nazwisko koordynatora Kontakt
Formularz zgłoszenia
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie
ul. Gertrudy 2,
31-046 Kraków
Warsztat pracy wychowawcy
w klasach I –III szkoły podstawowej

Grupa docelowa: Nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej
Wiesława Kubieniec SPPPDDZNE, ul.św Gertrudy 2.
tel: 12 422 43 83

Zgłoszenia przyjmowane są w formie
formularza zgłoszeniowego SPPPDDZNE przesłanego w formie skanu na adres
joanna.markielowska@gmail.com
Dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie oraz powracające z zagranicy, a także Dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego
Grupa docelowa:
Nauczyciele,specjaliści ze SP/gimnazjów i szkół średnich
dr Dominika Bucko
Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm i jąkanie
Grupa docelowa:
Nauczyciele,logopedzi, psycholodzy,pedagodzy ze: SP /gimnazjów
Elżbieta Kawa
Dla nauczycieli matematyki (w tym dla nauczycieli edukacji matematycznej) Sieć "Matematyczna"
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji matematycznej w kl.I-III oraz w klasach IV-VI
Joanna Michoń
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. I-III oraz IV-VIII
Grupa docelowa:
Dyrektorzy nauczyciele, specjaliści z edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III oraz szkół podstawowych IV-VIII
Renata Flis
Urszula Grygier
Sieć dla specjalistów i nauczycieli - coaching w szkole
Grupa docelowa:
Nauczyciele Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych
Jarosław Ligęza