• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi Małgorzata Niewodowska oraz Doradca metodyczny ds. wielokulturowości

Urszula Majcher-Legawiec zapraszają na konferencję "Szkoła wielokulturowa - wyzwania, potrzeby, możliwości", która odbędzie się 14 listopada

w Urzędzie Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1.

W pierwszej części konferencji wyjaśnimy między innymi różnicę między pojęciami język polski jako obcy, odziedziczony i drugi oraz

omówimy podejście integracyjno-inkluzyjne w  nauczaniu języka polskiego jako drugiego. Uczestnicy konferencji będą mieli

także okazję wysłuchać referatu na temat edukacji międzykulturowej, w którym również zaprezentowane zostaną scenariusze lekcji oraz

zapoznać się z wynikami badań na temat postaw nauczycieli wobec odmienności kulturowej.

W drugiej części konferencji, po przerwie, omówione zostaną takie zagadnienia, jak wspomaganie nauczycieli i szkół jako zadanie

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, rola i zadania asystenta kulturowego oraz działalność

Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców. Szczegóły znajdą Państwo w programie wydarzenia.

Konferencja zaplanowana jest w godzinach od 9.00 (rejestracja od 8.30) do 13.15. 


Zapisy przyjmowane sa do 12 listopada 2018r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres joanna.markielowska@gmail.com

W załączeniu przedstawiamy:

program1.png

program2.png

formularz zgłoszeniowy.doc


Serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPPDDZNE

oraz 

Urszula Majcher-Legawiec

doradca ds. wielokulturowości

Opublikowano 06 lis 2018