• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, jest  przygotowana do realizacji zadań związanych z wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wspomagania ,które obejmuje:
wsparcie w rozwiązywaniu trudności i problemów zwiększenie kompetencji nauczycieli jak również podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.  

W ramach wspomagania proponujemy :
- wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od V 2018 do V 2019 roku,
- pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz realizacji działań  zaplanowanych w: Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,
- wsparcie w rozwiazywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych,
- udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy z Przedszkolem/Szkołą/Placówką zawarte zostały w PROCEDURZE ORGANIZACJI WSPOMAGANIA 2018.pdf
Dyrektorzy zainteresowani współpracą z naszą Poradnią  proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia- Wspomaganie1 2018.doc i odesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej pod wskazany w Karcie adres.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
ul. św. Gertrudy 2
31-046 Kraków
tel.: (12) 4224383, 660637312
e-mail: spppddzne@gmail.com
 
Równocześnie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli , wychowawców , specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia .  
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami. 

Zostaną zorganizowane te sieci, do których zapisze się co najmniej 20 nauczycieli. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie popr SPPPDDZNE-Formularz zgoszenia do sieci 2018.doci przesłanie skanu pod wskazany w formularzu adres e-mail. Początkowa rekrutacja będzie prowadzona do 30 kwietnia 2018 r, ale nauczyciele mogą przyłączyć się do grupy przez cały rok.

Nasza Poradnia ściśle współpracuje z Poradniami Specjalistycznymi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich ofertą wspomagania. W Tabeli Wykaz sieci współpracy i samokształcenia Poradnie.pdf odnajdziecie Państwo  sieci współpracy prowadzonych przez pozostałe Poradnie Specjalistyczne.


Sieci SPPPDZNE 2018-2019 biuletyn.pdf

SPPPDDZNE-Formularz zgłoszenia do sieci 2018.doc

 Karta zgoszenia- Wspomaganie1 2018.doc

Opublikowano in Uncategorized 11 kwi 2018